Schemat korzyści

Schemat korzyści

Sądecki Bon Zakupowy to Lokalny Środek Płatniczy!

 

Dla Partnerów projektu jest to okazja do wzrostu obrotów i rentowności ich Firmy, wzrostu liczby Klientów, dodatkowa reklama jak również promocja swojej Firmy na stronie sadeckibonzakupowy.pl, uczestnictwo w pierwszym takim projekcie w Polsce oraz wspomaganie lokalnego rynku.Schemat działania: Partner Projektu kupuje od Organizatorów Sądecki Bon Zakupowy za 100 proc. jego wartości. Przekazuje go swoim Pracownikom, jako element części ich premii lub w ramach akcji wykorzystującej środki Zakładowego Funduszu Socjalnego.

Pracownik płaci bonami w lokalnych firmach, sklepach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, salonach fryzjerskich i innych podmiotach, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie i spełniają krytaria lokalnego podmiotu.

Oczywiście zakupy dotyczą tylko tych produktów i usług, które w danym momencie są dla nich niezbędne i korzystne. Sprzyja temu termin ważności Bonów. Oferujący bony zobowiązują się do przekazania swoim Pracownikom część premii lub srodków pochodzących z Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bonów. Dodatkowo Realizujący bony poprzez wewnętrzne wyróżnienie programu sprzedaży za bony zakupowe i przekazanie części rentowności w ramach specjalnego programu premiowego dla swoich Pracowników tworzą podwaliny pod zmianę postaw obywatelskich i konsumenckich w myśl hasła: Twoja korzyść jest także moją korzyścią.

Oferujący i relizujący bony część wartości bonu 3% przeznaczają na obsługę oraz promocję projektu realizowaną przez Operatora będącą sumą opłaty stałej np. 50 – 100 zl oraz 3% od sprzedaży z uzyciem bonów. Miasto i powiat zyskują w postaci podatków CIT i PIT, których ok 40% pozostaje lokalnie. Wg ostrożnych szacunków pozyskane zostanie dodatkowo w mieście od 0,5% do 1% od wygenerowanego obrotu.

ORGANIZATORZY

 PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 


PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ryszard Nowak